Gezondheidspraktijk  INEVA  total body

Het Individueel Plan

Overgewicht is een groot en helaas groeiend probleem. Het “te zwaar zijn" brengt veel gezondheidsrisico’s met zich mee. Er worden miljarden uitgegeven aan ‘gezondheidszorg’ en toch worden we met z’n allen steeds dikker en ongezonder. Het is duidelijk: het roer moet om! 

Maar waar gaat het nu mis?

U zou heel raar staan te kijken als u bij uw huisarts binnenkomt en hij meteen tegen u zou zeggen: "U krijgt van mij een ontstekingsremmer". Hij heeft immers helemaal niet onderzocht wat er met u aan de hand is. Toch is dat wat er al tientallen jaren gebeurt bij de behandeling van overgewicht. Er wordt een standaard dieet- en beweegadvies gegeven zonder rekening te houden met mogelijk andere oorzaken van gewichtstoename.

Heeft u bijvoorbeeld een verminderde schildklierwerking , dan heeft per definitie een verlaagde verbranding. In dit geval zal eerst uw schildklierprobleem behandeld moeten worden, voordat er begonnen kan worden aan de rest van het behandeltraject.

Uit meer dan 1000 wetenschappelijke publicaties blijkt dat bij meer dan de helft (!) van de mensen met overgewicht een lichamelijke oorzaak de reden is waarom iemand in gewicht is toegenomen. Daar komt bij dat wanneer deze lichamelijke oorzaken niet behandeld worden, ze (blijvend) succesvol afvallen in de weg zullen staan.     

De meest voorkomende (lichamelijke) oorzaken van overgewicht zijn;

Onderzoek

Om te achterhalen welke lichamelijke oorzaak aan uw overgewicht ten grondslag ligt, waarom u niet afvalt, hoe hard u ook uw best doet, wordt in de praktijk onder andere gebruik gemaakt van een Differentiaal Diagnostische Test. De uitslag van deze uitgebreide test geeft zowel een indicatie van de onderliggende stoornis(sen) alsmede een prognose welke stoornis(sen) u zult ontwikkelen wanneer u niets aan uw leefgewoontes verandert. Tevens wordt een meting met de Vedapulse uitgevoerd in de anamnese. Ook een psychologische vragenlijst met betrekking tot de rol van emoties bij het ontstaan van overgewicht wordt ingevuld.

Een tweede stap is het bepalen of er aanvullende laboratorium onderzoeken gedaan moeten worden om een juiste diagnose te kunnen stellen. Dit kan een bloedonderzoek, ontlastingsonderzoek en/of een op de aandoening toegespitste voedingstest zijn. 

Plan van aanpak

Pas wanneer er een diagnose is gesteld, kan er een persoonlijk plan van aanpak gemaakt worden. Ieder plan is INDIVIDUEEL, ieder plan is anders. 

Omdat mijn opleiding heel divers is en daardoor ook mijn werkwijze, is er ook voor u  een brede, passende begeleiding en behandeling mogelijk.  Als eerste wordt uitgelegd welke verstoringen succesvol afvallen in de weg staan. Bij de meeste aandoeningen zal het plan van aanpak bestaan uit het (gefaseerd) aanleren van een andere voedingsgewoonte aan de hand van uw voedingsdagboek. Ook bespreken we welke voedingsstoffen uw lichaam nodig heeft en wat kan helpen om het afvalproces te ondersteunen. Dit kan worden aangevuld met een op de stoornis afgestemd advies voor lichaamsbeweging. Daarbij worden behandelingen ondersteund met Lasertherapie of Acupunctuur. Vanuit de anamnese en de onderzoeken wordt bepaald welke punten juist voor u belangrijk zijn.