Gezondheidspraktijk  INEVA  total body

Natuurgeneeskunde 

Steeds meer mensen zijn zich bewust van het belang van hun gezondheid en kiezen voor een natuurgeneeskundige behandeling of gebruiken natuurlijke middelen. Als verpleegkundige met jarenlange ervaring weet uw therapeut wat er regulier met u is ondernomen. Sinds 2003 heeft uw therapeut een brede achtergrond verworven in de complementaire zorg. Zodoende kan er bij INEVA total body integraal oplossend worden gewerkt aan uw gezondheidsprobleem. 

Wat is natuurgeneeskunde? 

Natuurgeneeskunde kunnen we definiëren als een geneeswijze die rekening houdt met het eigen vermogen tot herstel (de "Vis Medicatrix Naturae") van een organisme. Er is een natuurlijke neiging naar gezondheid en met bepaalde therapieën of handelingen kun je dit zelfgenezend vermogen stimuleren. 

Al in de Egyptische oudheid, circa 1500 v. Chr., zijn er bewijzen gevonden voor het feit dat de Egyptenaren het zelfgenezend vermogen van het lichaam al optimaal gebruikten. 

De moderne natuurgeneeskunde heeft zijn wortels ook in de principes Hippocrates (460-377 v. Chr.).  

Hij legde de basis voor de zogenaamde humorale geneeskunde. Humores zijn de lichaamsvochten van de mens. Voor gezondheid is een evenwichtige samenstelling van deze lichaamsvochten noodzakelijk. Behandelingsmethoden waren erop gericht dit evenwicht te herstellen. Reinigen, vasten en ontslakken, juiste voeding, beweging in de buitenlucht, liefst in de zon, ademtherapie, kruiden, meditatie en bewustwording werden onmisbaar geacht bij de behandeling van zieken. 

Alle hierboven genoemde behandelmethoden bewijzen nog steeds hun waarde. In de moderne tijd is er een uitbreiding gekomen door de kennis van natuur- en scheikunde en van de functie van voedingsstoffen en diverse voedingsmiddelen. Alle natuurgeneeswijzen hebben met elkaar gemeen dat ze een holistische benadering hebben. Deze benadering gaat ervan uit dat de mens als één geheel wordt gezien met een fysieke, psychische, emotionele en spirituele eenheid. Als er een verstoring optreedt in één van de genoemde gebieden zullen de andere gebieden mogelijk ook negatief worden beïnvloedt. 

"De genezing van een deel kan niet plaatsvinden zonder behandeling van het geheel"

- Plato (427-347 v. Chr.)

De natuurgeneeskunde ziet ziekte als een uit balans-zijn van lichaam en geest en de natuurgeneeskundig therapeut kijkt bij het stellen van de diagnose niet alleen naar de symptomen van de cliënt, maar hij probeert ook de oorzaak van de klachten te achterhalen. Zij gaat uit van de mens in relatie tot zijn omgeving, waarbij voeding (eten maar ook drinken), leefstijl (stress, te weinig rust, beweging) en milieufactoren  ook een rol kunnen spelen. 

Het achterhalen van de oorzaken en dáár de therapie op afstemmen (dus niet alleen kijken naar ziekte, klacht of aandoening) met aandacht en bewustwording voor wat bijdraagt aan gezondheid en wat niet, dát is het basisprincipe van de natuurgeneeskunde. 

Dit noemt men complementaire zorg, een aanvulling op of ter ondersteuning van een medische behandeling. Het is dus nooit de bedoeling de reguliere gezondheidszorg uit te schakelen. Zeker niet, het kan voorkomen dat u wordt verwezen naar uw huisarts, alleen dan met een gerichte diagnose. 

Wat is de doelstelling van de Natuurgeneeskunde? 

Vanzelfsprekend wil men in de natuurgeneeskunde, net als in de reguliere geneeskunde, patiënten beter maken en van hun klachten afhelpen. Onder het motto ‘gemak dient de mens’ wil men zo snel mogelijk, desnoods door onderdrukking met chemische middelen, van de klachten afkomen. Dat is een begrijpelijke wens en bij acute ziekten lukt het vaak ook op die manier. 

Bij chronische klachten echter gaat dat niet zo gemakkelijk. We zijn vaak snel geneigd om de medicijnkast in te duiken om de lichamelijke symptomen bij een ziekteproces de kop in te drukken. Hierdoor krijgt het lichaam geen kans om zelf tot een genezingsproces te komen en weerstand op te bouwen. De toegepaste geneesmiddelen werken vaak niet en/of hebben schadelijke bijwerkingen. Een bekend probleem is ook dat mensen allerlei klachten kunnen hebben, terwijl de dokter geen afwijkingen vindt en dus geen diagnose heeft. Het zit dan   “tussen de oren” en “je moet er maar mee leren leven”. 

De natuurgeneeskunde heeft naast het stimuleren van het zelfgenezingsproces en het verhelpen van klachten nog een ander net zo essentieel doel: ziekten voorkomen en de mens gezond houden, zodat men niet afhankelijk is van medicijnen. 

Dat is in onze moderne tijd zeker nodig, want het zelfreinigend vermogen van organismen wordt danig op de proef gesteld. Onze typisch moderne gezondheidsbedreigingen, zoals stress, milieuverontreiniging en onvoldoende rust zorgen voor een breed scala van aandoeningen. Daarom probeert de natuurgeneeskunde door therapieën met diverse methoden op natuurlijke wijze de zelfregulerende kracht van het lichaam te versterken. 

Wanneer kan de Natuurgeneeskunde helpen? 

Omdat de natuurgeneeskunde als belangrijk doel heeft preventief werkzaam te zijn, kunt u bij uitstek bij INEVA total body terecht met klachten die onduidelijk en vaag zijn. Als u bijvoorbeeld merkt dat uw gezondheid niet optimaal is of als u adviezen zoekt met betrekking tot leefwijze, eetpatroon of om uw lichaam in een betere balans te krijgen of een HealthCheck wilt uitvoeren. 

Maar u kunt ook bij INEVA total body terecht als er sprake is van duidelijke aandoeningen en ziekten. Daarbij kunt u denken aan spijsverteringsproblemen, spierpijnen, hoofdpijn, doorbloedingsproblemen, chronische ziekten, moeheid, gewichtsproblemen, infecties, concentratieproblemen, hypoglykemie, allergieën, luchtweginfecties of keel-, neus- en oorklachten. 

Intake 

Gezondheid komt van binnenuit. Ons lichaam is in staat zichzelf te genezen met de juiste bouwstenen en een extra stimulans.  Dit begint al op het moment dat u bij ons binnen stapt. Na een intake op maat en een uitgebreide anamnese (natuurlijk afhankelijk waarvoor u komt) kunnen we ons daarna richten op uw zorgvraag.  

Hoe het eerste consult wordt ingevuld is afhankelijk van deze zorgvraag. Is het lichamelijk onderzoek toereikend of zijn er andere onderzoeken nodig om een duidelijk beeld te krijgen van uw algehele gezondheidstoestand? Hiermee worden de bouwstenen gezocht : het stappenplan met gerichte leef- en voedingsadviezen wordt besproken, naast het geven van therapie. Omdat uw therapeut wel heel breed is  opgeleid in verschillende doeltreffende natuurgeneeskundige methoden, staan de behandelingen garant voor maatwerk. Waar nodig worden verschillende therapieën gecombineerd en afgestemd. 

De therapie of combinaties van therapieën kunnen bestaan uit bijvoorbeeld preventieve geneeskunde (HealthCheck), homeopathie, voedingsadviezen, leefstijladviezen, orthomoleculaire (voedings-) therapie, kPNI, bewegingsleer, reflexologie, ontspanningstechnieken,  acupunctuur / lasertherapie of verschillende vormen van massage.

De mogelijkheid om zichzelf te genezen is vaak alleen mogelijk wanneer de cliënt zelf ook inzicht heeft in de oorzaak van de klachten, zodat deze een actieve rol kan spelen in het wegnemen van oorzaken. Daarom wordt de therapie alleen in overleg met u toegepast. 

Onderzoekstechnieken

Als basisdiagnostiek gebruiken we in de praktijk de gangbare onderzoekstechnieken, zoals: anamnese, lichamelijk onderzoek (ook bloeddrukmeting en gewichtsbepaling), laboratoriumonderzoeken zoals bloedonderzoek, urine- haar- en ontlasting analyse. 

Voor het opsporen van mogelijke gezondheidsafwijkingen welke zich nog in het energetische bereik bevinden en soms niet detecteerbaar zijn met behulp van reguliere onderzoekstechnieken, maken we gebruik van aanvullende diagnose-apparatuur zoals Vedapuls of VAS

Aangezien het autonome zenuwstelsel een belangrijke rol speelt bij het ontstaan van veel chronische ziekten, wordt middels Heart Rate Variability (HRV) en hartcoherentie testen gecombineerd met een ECG meting de rol van het gaspedaal (sympathicus) en de rem (para-sympathicus) in kaart gebracht.

Onder bovenstaande kopjes vind u verdere uitleg over deze onderzoeksmethoden. 

Therapieën

Indien u verder wilt lezen over de verschillende therapieën vind u hieronder onder diverse kopjes de therapieën verder toegelicht.