Gezondheidspraktijk  INEVA  total body

Pijnbestrijding

Wat is pijn?

Het is erg moeilijk om een goede definitie over pijn te geven. Er zijn twee begrippen die vaak worden gebruikt:

  1. Pijn is een onplezierige, sens orische en emotionele ervaring.
  2. Pijn is wat de patiënt zelf zegt dat het is. Oftewel:

Pijn is au

- prof. Crul, 1999

Vele mensen worstelen met pijn. Uit onderzoek blijkt dat zelfs 1 op de 5 Nederlanders te kampen heeft met chronische pijnklachten. Vaak onnodig en gelukkig goed te behandelen. Pijn is het meest voorkomende symptoom van ziekte.

pijnbestrijding

Soorten pijn

Er zijn verschillende soorten pijn:

Binnen INEVA total body kennen we diverse methoden om pijn te bestrijden. Afhankelijk van de soort pijn wordt samen, dus in overleg met de cliënt, de behandeling ingezet. Deze kan onder andere bestaan uit: