Gezondheidspraktijk  INEVA  total body

Beroepsvereniging VBAG

Een therapeut die aangesloten is bij de VBAG, voldoet aan een groot aantal kwaliteitswaarborgen. Denk daarbij aan opleiding, bij- en nascholing, het afleggen van de beroepseed of belofte, praktijkvoering (en -vaardigheid), patiëntencontact en een aantal verplichte persoonsgebonden gegevens, verklaringen en registraties.

De afkorting V.B.A.G. staat voor: Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen. De V.B.A.G is een beroepsvereniging van zelfstandige, professionele beroepsbeoefenaars van natuurkundige geneeswijzen.

Sinds 1984 waakt de V.B.A.G. in het belang van de patiënt over de kwaliteit van haar leden. Door middel van strenge selectiecriteria, o.a. opleiding, een registratiesysteem, beroepscode, een klacht- en tuchtregeling en verplichte bijscholing wordt een bestand van bekwame en deskundige natuurgeneeskundigen opgebouwd.
Alle V.B.A.G. leden zijn beëdigd en zijn gehouden aan de regels van de Klacht- en Tuchtregeling van de organisatie, waar patiënten en leden van de V.B.A.G. met klachten terecht kunnen en waar hun belangen worden behartigd, door aansluiting bij Quasir en Zorggeschil.

De bij de V.B.A.G. aangesloten therapeuten zullen herkenbaar zijn aan het gebruik van het logo van de VBAG en het door de VBAG verstrekte lidmaatschapscertificaat / licentie.

Beroepsvereniging VBAG
Voor meer informatie kijkt u op de website van VBAG.
VBAG licentienr.: 2.060211A
Registratienummer RBCZ: 910765R
Inschrijfnummer KvK: 08182192

BTW nr: NL001419046B67