Gezondheidspraktijk  INEVA  total body

VEDA PULSE

Achtergrond & werkingsmechanisme

De Vedapulse vormt een belangrijke schakel tussen eeuwenoude kennis en onze moderne wetenschappen. 

Aan de hand van onderzoek is door een combinatie van traditionele Chinese en Ayuvedische polsslagdiagnose en de moderne westerse geneeskunde een objectieve methode ontwikkeld om te diagnosticeren op basis van de hartslag en zo de gezondheidstoestand van de mens te evalueren.  

De gedachte achter deze methode is dat de activiteit van het hart de externe kenmerken van een hartslaggolf bepaalt. Door de externe kenmerken van de hartslaggolf te onderzoeken door middel van cardiointervalografie, kan dus de hartactiviteit worden bepaald. Deze activiteit geeft inzicht in de variabiliteit van het hartritme, ofwel de hartritmevariabiliteit (HRV).  

Het interval tussen de hartslagen wordt tot op een duizendste milliseconde nauwkeurig gemeten. Op deze manier wordt een zeer uitgebreid beeld gekregen van:

       de algemene gezondheidstoestand, balans van het zenuwstelsel

       in welke mate stress meespeelt in het leven.

      de balans van de 5 elementen (Ether, Lucht, Vuur, Water en Aarde)

      de balans in de verschillende dosha’s (Vata, Pitta, Kapha)  

      de energie in de meridianen en orgaansystemen (bv. hart, lever, etc.)

      de toestand van weefsels

Lees hier meer over Ayurveda en de verschillende dosha’s (Vata, Pitta en Kapha)

Twee componenten

De Vedapulse bestaat uit twee componenten. Ten eerste meet het systeem het bio-potentieel van het hart (ECG) op basis van de hartfrequentie- variabiliteit (HRV). Ten tweede analyseert een computerprogramma de gegevens en maakt een rapport over de functionele toestand van het lichaam. De VedaPulse meet de kenmerken van de hartslaggolven en brengt zo de activiteit van het hart in beeld. Via wiskundige modellen over de kenmerken van het hartritme en de hartslaggolven zijn frequenties berekend. Deze frequenties staan in verband met functionele aspecten van de gezondheid. Deze frequenties zijn opgeslagen in de database van de VedaPulse, waardoor dit programma in staat is om de gezondheidstoestand weer te geven en om op basis hiervan adviezen uit te brengen.