Gezondheidspraktijk  INEVA  total body

Tens

TENS staat voor ...
Transcutane Elektrische Neuro Stimulatie, ofwel prikkeling van de zenuw met behulp van elektrische stroom die door de huid gaat.

Wat is Tens?

Tens is een vorm van laagfrequent elektrotherapie voor de behandeling van pijn. Het systeem lijkt veel op InflamBio / APS, maar bij InflamBio / APS wordt een lichaamseigen signaal nagebootst, terwijl bij TENS een signaal wordt gevoerd die onder andere oppervlakkig gelegen huidzenuwen prikkelt, hetgeen leidt tot een andere waarneming van de pijn in de hersenen. Daardoor kunnen er sensorische en eventueel motorische effecten ontstaan.

TENS apparatuur levert elektrische pulsen via stroomkabels aan op de huid geplakte elektroden. De stroom is bifasisch en wordt qua sterkte uitgedrukt in milliampères.

De frequentie wordt individueel ingesteld afhankelijk van de problematiek van pijn en de intensiteit is simpel continu regelbaar.

Doorgaans worden voor conventionele TENS frequenties tussen 50 en 120 Hz gebruikt. In pogingen de behandelresultaten verder te verbeteren werd een andere vorm van TENS ontwikkeld, bekend geworden als Burst TENS. Hiermee wordt acupunctuur gesimuleerd. Er vindt behandeling plaats met een hogere intensiteit en een langere pulsduur dan bij de conventionele variant. Moderne methoden als Burst, Kadaa en Han zijn hierop gebaseerd. Er worden bij deze methoden pijnhormonen als endorfine, enkefaline naar de pijnzone gestuurd.

Tegenwoordig wordt er ook in de sportwereld gebruik gemaakt van TENS technieken, zij het dat het hier vaak om speciale frequenties gaat.

Voordelen van Tens

Behandeling

Goede resultaten worden uitsluitend bereikt met zorgvuldige en individuele instelling van het TENS apparaat en dient dan ook te worden voorgeschreven en uitgeprobeerd onder begeleiding van een deskundig en gecertificeerd TENS therapeut. Er worden eventueel verschillende stimulatiemethoden uitgevoerd.

Bij chronische pijnsyndromen zijn doorgaans vijf tot tien behandelingen noodzakelijk voordat er van enig resultaat sprake kan zijn. Elke individuele wijziging van elektrodeplaatsing dient minstens gedurende 30 minuten stimulatie te worden getest. Soms dienen voor optimaal resultaat meerdere stimulatiepunten te worden uitgeprobeerd.

Net als pijnstillers geeft ook TENS een tijdelijke pijnverlichting die kan aanhouden tot vier uur na de behandeling. Stimulatie duurt meestal 30 tot 60 minuten, 2 tot 4 maal per dag.

Aangezien TENS bij pijn de beste resultaten bereikt bij meerdere of langdurige behandelingen per dag, verhuurt INEVA total body u een TENS apparaat na instructie in de praktijk. Met behulp van deze instructie, het bijgeleverd behandelplan en telefonische ondersteuning kunt u de behandeling thuis continueren.

Mocht TENS voor u de juiste oplossing blijken, kan INEVA total body eventueel voor u zorgdragen om via de zorgverzekeraar een TENS apparaat aan te kopen.

Gewenning

De mate van pijnverlichting neemt soms na verloop van tijd af: TENS heeft dan minder effect dan men gewend was. Om het risico van de ontwikkeling van tolerantie te verkleinen kunnen de volgende maatregelen worden genomen:

Wanneer u desondanks toch een verminderd effect van TENS ervaart, stop dan gedurende 1 á 2 weken met TENS-stimulatie, om daarna de behandeling te hervatten.

Indicaties

Indicaties voor TENS zijn oa. zenuwbeschadigingen, artrose, overbelastingen, rugpijnen, wervelkolompijnen, angina pectoris, hoofdpijn, etc.

Tens rond de bevalling

Het TENS apparaat wordt door INEVA total body ook veel verhuurd aan zwangeren voor het gebruik tijdens de ontsluitingsweeën. Als een bevalling begint, geeft pijn een signaal aan de moeder dat de bevalling is begonnen. Daarna is de pijn niet meer functioneel. Sommige bijna-moeders worden door de pijn van de weeën zo overspoeld dat het allemaal te veel wordt. In zulke gevallen is het prettig als er pijnbestrijding voor handen is, die de aanstaande moeder zelf efficiënt kan regelen en die niet schadelijk is voor het kind.

Vier weken voor de uitgerekende datum komt u zelf het apparaat ophalen, u heeft het apparaat dan ruim op tijd in huis. U krijgt tevens persoonlijke instructie en een behandelplan op schrift mee.

Contra-indicaties