Gezondheidspraktijk  INEVA  total body

Lichaamsacupunctuur

Acupunctuur is de bekendste methode binnen de Traditionele Chinese Geneeskunde. Dit is een van de oudste en ook volledigste geneeskundige systemen die tegenwoordig wereldwijd wordt toegepast. 

Het wordt in China al duizenden jaren en tegenwoordig ook in diverse Westerse ziekenhuizen met veel succes toegepast. De behandelingen zijn snel, effectief en zonder bijwerkingen. Naalden worden op nauwkeurig gelokaliseerde punten ingebracht. Hierdoor worden blokkades opgeheven en gaat de energie weer vrij stromen, waardoor gezondheid, vitaliteit en geestelijk welzijn ontstaat. 

… Maar eerst ... Wat betekent ACUPUNCTUUR ?

Het  woord Acupunctuur (针灸; zhēn jiǔ)   is afgeleid van het Latijnse ‘acus’ (= naald) en ‘punctura’ ( = steken), het woord acupunctuur betekent dus letterlijk: ‘naaldensteek’.  

En hoe werkt het nu ?

Acupunctuur is een volwaardige geneeswijze, die uit gaat van de mens als geheel en niet van een ziektebeeld, hierdoor wordt een ziekte dus ook niet symptomatisch benaderd. De acupunctuur vertrekt vanuit de gedachte dat lichamelijke en geestelijke klachten worden veroorzaakt door verstoringen in de energiehuishouding van het lichaam. Zo zet acupunctuur het lichaam en de geest aan zichzelf te genezen. In de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCM) worden de begrippen energie en evenwicht gehanteerd en deze opvattingen liggen ten grondslag aan acupunctuur. 

Energie

Zo is er de opvatting dat het menselijke lichaam een interne energiebron heeft. Energie (Qi – spreek uit tjsie) is de motor van alle denkbare levensprocessen. De qi stroomt door energiebanen in het lichaam, ook wel meridianen genoemd. Deze meridianen vormen een heel netwerken door het lichaam, ze lopen net onder de huid en staan in contact met de organen en hun functies. Er zijn twaalf hoofdmeridianen en een groot aantal hulpmeridianen. 

Op het lichaam zitten bepaalde punten die als poorten voor de ‘Qi’ fungeren, de acupunctuurpunten. Die punten hebben slechts een doorsnede van +/- 1 mm en moeten zeer nauwkeurig opgezocht worden voor de behandeling. Elke meridiaan heeft zo zijn specifiek aantal punten. Het totaal aantal meridiaanpunten bedraagt 365. Daarnaast zijn er nog heel wat extra-punten, die buiten de meridianen liggen. 

Evenwicht

Evenwicht is het basisprincipe van het universum. Het ontstaat wanneer de tegenpolen Yang ( het mannelijke element) en Yin (het vrouwelijke element) in energie elkaar goed aanvullen. Ze zijn elkaars tegenpool, maar kunnen toch niet zonder elkaar bestaan. Kijk maar:

YANG: hemel, energie, dag, warm, actief, zon, zet in beweging, buiten, boven

YIN: aarde, materie, nacht, koud, passief, maan, handhaaft beweging, binnen, onder. 

Onbalans

Is het evenwicht tussen deze beide elementen verstoord, dan kan de energie niet meer goed stromen en raken ze uit evenwicht. Dat voelt als ‘niet goed in je vel zitten’, ‘uit balans zijn’ en gaat gepaard met specifieke ongewenste verschijnselen. Die verstoring in de energetische huishouding kan optreden door invloeden van buiten af (b.v. virussen, wind, kou, hitte, vochtigheid), door trauma's of overbelasting of door te hevige emoties (verlies van een geliefd persoon, angsten) of grote zorgen. 

Hierdoor kunnen in het lichaam blokkades ontstaan (= stagnatie),  of ergens teveel of tekort aan energie. Door enkele punten met naalden te prikkelen worden blokkades opgeheven en kunnen verstoringen in het lichaam positief beïnvloed en geharmoniseerd worden. Acupunctuur beïnvloedt dus de energiehuishouding en zet het lichaam aan tot zelfregulatie. Bij acupunctuur is er geen nadelig effect zoals bijvoorbeeld de bijwerking van medicijnen. 

Acupunctuur bij INEVA total body

Het is uiteraard van groot belang dat de juiste acupunctuurpunten geprikt worden! Door een combinatie van onderzoeksmethoden zal uw therapeut bepalen op welke plaats de balans is verstoord. De volgende methoden hanteert INEVA total body: 

Anamnese 

Door een gerichte vraagstelling wordt informatie verzameld over u en uw klacht. 

SiVAS

SiVAS staat voor Subtiele Interventies via het Vasculair Autonoom Signaal. In 1966 ontdekte de Franse arts en ooracupuncturist Paul Nogier dat bij aanraking of prikkeling van een pathologisch acupunctuurpunt de polsslag van de patiënt voelbaar verandert. Het prikkelen van een gezond acupunctuurpunt geeft daarentegen geen verandering. Deze verandering in de polsslag (het Vasculair Autonoom Signaal of kortweg VAS) wordt als diagnostisch instrument gebruikt. SiVAS is ook een heel doeltreffende manier om een ingezette therapie te monitoren en op werkzaamheid en effect te controleren. 

Vedapulse

Vedapulse is een innovatief medisch diagnosesysteem voor het bepalen van de algemene gezondheid, gebaseerd op de traditionele polsdiagnose van Indiase en Tibetaanse geneeskunde (Ayurveda). Het bestaat uit twee componenten. Ten eerste meet het systeem het biopotentieel van het hart (ECG) op basis van de hartfrequentie- variabiliteit (HRV) en ten tweede analyseert een computerprogramma de gegevens en maakt een rapport over de functionele toestand van het lichaam. Vedapulse is heel geschikt als je je best lekker in je vel voelt maar toch de gezondheid wilt verbeteren en wilt weten op welk gebied, dit is een snelle methode voor een check-up en trefzeker kan er bepaald worden welke meridianen verstoord zijn. Kijkt u op Vedapulse voor meer informatie. 

Toepassingen

Hoewel acupunctuur vooral bekend is als pijnbestrijding is het meer dan alleen een manier om pijn te verlichten. Acupunctuur is een succesvolle therapie gebleken bij een groot aantal ziekten en aandoeningen. Die toepassingsgebieden variëren van extra ondersteuning bij verslavingszorg tot de spijsvertering, het immuunsysteem en het zenuwstelsel en bewegingsapparaat. 

Naalden ...

Dan nog het verhaal over de naalden……

Welke soort naalden worden er gebruikt? INEVA total body werkt enkel met steriele wegwerpnaalden. Dit uit hygiënisch overwegingen en veiligheids-standpunt. 

Hoe diep worden de naalden gestoken? Voordat er met de behandeling wordt begonnen, gaat u eerst lekker liggen. Naargelang de plaats varieert de diepte van enkele millimeters tot enkele centimeters. 

Voelt men daarbij iets? Het inbrengen van de naald voelt men nauwelijks. Wanneer de naald op de juiste diepte zit, past de therapeut een naaldtechniek toe. Dit kan een elektrisch schokje geven, een zwaar gevoel, tintelingen of er kan er zelfs een gevoel van stroming waargenomen worden. 

Hoe lang blijven de naalden zitten? De naalden blijven ongeveer 20 minuten zitten. 

Hoe snel reageert men op een behandeling? Algemeen kan men stellen, hoe acuter een probleem is, hoe sneller reactie optreedt, hoe chronischer, hoe langzamer. Soms is één behandeling zelfs voldoende om een recente of acute klacht op te lossen. Bij chronische klachten mag men reeds na enkele (4-5) behandelingen beterschap verwachten. 

Zijn er nevenverschijnselen? Zelden. Soms kan een nerveus persoon bij een eerste acupunctuurbehandeling even misselijk worden. Dan kan er altijd worden uitgeweken naar lasertherapie! Het kan ook zijn dat na de behandeling de geprikte punten nog een branderig en tintelend gevoel gegeven. Dit kunnen storingen zijn die er voor kunnen zorgen, dat het zelfherstellend vermogen van het lichaam niet op gang komt en het positieve effect van de behandeling uitblijft. Dit kunnen b.v. dode tanden en kiezen, tonsillen in de keel en een sluimerende blindedarmontsteking zijn. 

Contra indicaties

Eigenlijk bestaat er slechts één contra-indicatie voor acupunctuur namelijk zwangerschap; het gebruik van een aantal punten is streng verboden tijdens deze periode, aangezien dit abortus te weeg kan brengen. De vraag van zwangerschap wordt daarom altijd opgenomen in de anamnese op de bewuste punten te mijden. Verder zijn er relatieve contra-indicaties zoals het plaatsen van naalden in de aangedane gebieden bij de Sudeckse dystrofie: na zware lichamelijke arbeid, uitputting of honger; en bij angst voor de behandeling. Dan kan echter worden uitgeweken naar lasertherapie. Langdurige cortisonen gebruik zoals predison bij astma patiënten kan acupunctuur ineffectief maken omdat het reactiepatroon van de patiënt wordt geblokkeerd.